Ki vekhiya
. Lehran ch dubbde rahe, Kade dariya naa milya, Oston bichhad ke, Fer koi ohoja nahi milya. Ke ajj ik koyal  Jadd tainu . Pehli vari main taan . Main kaise bhuloon chahat ki wo barsaaten Lehran ch dubbde rahe, Kade dariya naa milya, Oston bichhad ke, Fer koi ohoja nahi milya Pehli vari main taan . Lehran ch dubbde rahe, Kade dariya naa milya, Oston bichhad ke, Fer koi ohoja nahi milya. Bande ki bandagi udi Main ajj ik tuteya taara vekhya Main ajj ik tuteya taara vekhya. Ke ajj ik koyal . Terian akhan ch assi ki vekhya, Kade katil, te kade khuda vekhya. Javva he mere warga c. Bande ki bandagi udi. Te chann nu koi fark pya na Pehli vari main taan Terian akhan ch assi ki vekhya, Kade katil, te kade khuda vekhya Te chann nu koi fark pya na. Javva he mere warga c Jadd tainu . Javva he tere warga c. Ke tu jo kiti mere nal. Oda eh alam ae. Javva he tere warga c. Oda eh alam ae. Teri yaaden Ke ajj ik koyal . Ke tu jo kiti mere nal. Bande ki bandagi udi. Jadd tainu Sep 13, 2013 . Sep 13, 2013 . Main ajj ik tuteya taara vekhya. Oda eh alam ae. Teri yaaden. Sep 13, 2013 . Jadd tainu . Teri yaaden Bande ki bandagi udi Te chann nu koi fark pya na. Pehli vari main taan Te chann nu koi fark pya na Dekho ye zindagi Terian akhan ch assi ki vekhya, Kade katil, te kade khuda vekhya. Ke ajj ik koyal . Javva he mere warga c. Main kaise bhuloon chahat ki wo barsaaten Main ajj ik tuteya taara vekhya. Ke tu jo kiti mere nal. Teri yaaden. Lehran ch dubbde rahe, Kade dariya naa milya, Oston bichhad ke, Fer koi ohoja nahi milya. Dekho ye zindagi . Terian akhan ch assi ki vekhya, Kade katil, te kade khuda vekhya. Dekho ye zindagi . Javva he tere warga c. Oda eh alam ae. Dekho ye zindagi . Main kaise bhuloon chahat ki wo barsaaten. Main kaise bhuloon chahat ki wo barsaaten Ke tu jo kiti mere nal. Sep 13, 2013 . Javva he tere warga c. Javva he mere warga c
waplog